Allmän information

Lokalvård


Tänk på att förebygga skador på lägenheten genom att kontinuerligt städa, torka av ytor och golv. Förebygg permanenta kalkfläckar genom att kontinuerligt torka våtutrymmen, blandare och toastolen med Kalkosan eller andra kalkmedel.

Förebygga avloppsproblem


Kök
* Spola ej ned fett i avloppen. Torka ur stekpannor och dylikt ifrån fett innan avsköljning
* Häll ej ned kaffesump
* Använd aldrig kemiska preparat
* Pressa ej ned matrester och dylikt genom silarna i diskhon
Badrum
* I toaletten får endast toapapper slängas, ej hushållspapper, bindor, örontopsar, våtservetter (baby wipes), trasor mm.
* Var vaksam på de s.k. ”dofthållarna” som hänges över toalettringen. Det är lätt att de ramlar ner i toaletten och orsakar stopp i ledningar. Vi ser helst att ni inte använder sådana.
* Tänk på att regelbundet rengöra golvbrunn samt vattenlås i tvättställen.

Husdjur

Ägare till katter, hundar och andra husdjur ska noga övervaka dessa, så att de inte förorenar, exempelvis kissar inomhus eller för oljud. Djuren måste vara kopplade utomhus när de vistas inom bostadsområdet. Tänk också på att ägaren till djuren alltid är ersättningsskyldig för skador som deras husdjur kan orsaka. Man har också skyldighet att se till att de inte stör några grannar.

Försäkring

Hemförsäkring är viktigt att ha. Se till att ni skaffar en ny eller ändrar er gamla hemförsäkring när ni flyttar. En hemförsäkring täcker skador och stöld på ert lösöre i hemmet, observera att inte våra försäkringar gör det.
Tänk också på att det är lag på att alla ska ha brandvarnare. Se till att ni har en som fungerar och håll uppsikt på om batteriet behöver bytas.

Störningar

Hyresgäster som stör i form av oljud och oväsen kommer skriftligen att meddelas en varning. Vid upprepade förseelser riskeras hyreskontraktet att sägas upp med omedelbar verkan, då hyresrätten anses förverkad.
Tänk på att du som hyresgäst även är ansvarig för eventuella högljudda gäster/husdjur både i din lägenhet samt gemensamma utrymmen så som trappan eller vid entrén.
Vi håller hårt på dessa regler, då vi måste se till allas bästa. Så tänk på att respektera era grannar dag som natt och att det är extra viktigt efter kl 22 på vardagar samt efter kl 23 dag innan helg.

Skador & reparationer

Får ni någon skada i lägenheten eller på fastigheten är det bra om ni kontaktar oss så fort som möjligt. Om inte skadan är akut kan ni göra en serviceanmälan till oss här på hemsidan. Är skadan däremot brådskande måste ni ringa så att vi kan åtgärda felet med en gång.
Tänk på att ni själva ansvarar för byte av glödlampor både i ugn och kyl mm samt byte av exempelvis fläktfilter.

Förrådsutrymmen

Vi vill uppmärksamma att det är strängt förbjudet att förvara något på våra allmänna utrymmen såsom trapphallar, gångar eller källarutrymmen. Detta är på grund av brandrisk samt att framkomligheten måste vara god. Lösöre får därför endast förvaras i de tilldelade privata förråden. Vid sådan förvaring vill vi att ni tänker på att inte förvara något stöldbegärligt eftersom hemförsäkringen då är begränsad vid stöld. Tänk också på att förrådsutrymmena ofta är fuktiga, speciellt de som finns i källarplan. Det innebär stor risk för fuktskador och lukt. För att minska risken för skador, ställ aldrig något direkt på golvet eller i kontakt med yttervägg, plasta eventuellt in känsliga saker och undvik helst att förvara papper, böcker, kläder samt lädervaror. Det ligger i hyresgästens intresse att regelbundet se över sitt förråd. Varken vi eller våra försäkringar tar något ansvar för denna typ av skada om det inte rubriceras som något plötsligt och oförutsett såsom exempelvis en översvämning.
Det är också viktigt att alla förråd är märkta. Finns det inte någon märkning i form av lägenhetsnummer på ditt förråd så se till att sätta dit det.

Tvättstugan

Eftersom det är flera som delar samma tvättstuga är det viktigt att alla hjälper till och håller rent och snyggt samt följer de regler som finns om hur tvättstugan får användas. Man får exempelvis inte färga kläder eller tvätta skor, mattor och filtar i våra maskiner.
Det är också viktigt att alla gör rent och torkar av tvättutrustningen noggrant när man är klar. Det innebär också att rensa bort eventuellt ludd eller tömma torktumlaren på vatten efter varje användning så att allt är klart och snyggt när nästa ska använda tvättstugan.

Barnpool/uppblåsbar pool

Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte tillåta att någon använder eller sätter upp en pool på fastigheternas gemensamma trädgårdsutrymmen. Vi har ansvar för både barn och husdjur på området vilket gör att vi inte kan garantera den säkerheten om pool finns uppsatt.

Grillning

Enligt lag är det tillåtet att grilla på balkongen/utplatsen såvida inte räddningstjänsten utfärdat ett förbud i ert område. Men förutom att kontrollera om det finns eldningsförbud så kan det vara bra att tänka på följande:
Brandkåren uppmanar alltid den som ska grilla på balkongen att använda elgrill, på grund av den stora brandrisken. Enligt Räddningsverket inträffar varje år allvarliga olyckor i samband med grillning som beror på slarv eller oförsiktighet.
• När du grillar med kol är det bäst att vara utomhus på en säker plats. Helst en bra bir ifrån bebyggelse.
• Om röken stör grannen kan det räknas som sanitär olägenhet. Händer det flera gånger kan det faktiskt leda till uppsägning precis som andra störningar. Kolla därför gärna att det är okej för dem att ni grillar.
• Använd endast vätskor som är avsedda för att tända träkol. Om du häller T-sprit på lågor eller heta ytor kan det få till följd att gas-luftblandningen antänds och att flaskan exploderar. Det kan leda till både svåra brännskador och brand.
• Godkänd tändvätska ska användas enligt anvisningen. Den ska sprutas på och sugas upp av kolen innan grillen tänds. Men använd helst elektrisk grilltändare för att slippa lukt av starka tändvätskor som kan vara skadliga både för er och era grannar.
• Se alltid till att ni har en vattenslang eller hink vatten med en skopa i närheten för att snabbt kunna ingripa om olyckan skulle vara framme.
• Undvik kläder i syntetmaterial vid hantering av öppen eld.
• Tänk på att det lätt flyger iväg gnistor från en kolgrill. Står grillen på balkongen finns det alltid risk att gnistor kan hamna under taket i isoleringen eller på något annat ställe där det finns antändligt material. En liten gnista kan ligga och pyra i flera timmar innan en eldsvåda bryter ut.
• När grillningen är avslutad, släck kvarvarande aska/ glöd med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Inte intill husväggen!
• Stora kolbitar glöder ofta flera timmar efter det att grillningen är avslutad. Töm därför aldrig grillen med osläckt aska eller kolrester i soporna eller i trädgården.
• Använder du en engångsgrill ska den placeras på obrännbart underlag.

Top