Betalningsrutiner

Hyresbetalning

Varje kvartal skickar vi ut hyresavier för de tre kommande månaderna.
Varje avi är unik och representerar en månad, det är därför viktigt att ni betalar avierna i kronologisk ordning.
Hyran skall alltid betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början.
Efter månadsskiftet stämmer vi av alla betalningar och i de fall vi saknar någon betalning skickar vi ut påminnelse med betalningsuppmaning (för varje påminnelse vi tvingas skicka debiteras 100 kr på nästkommande kvartalsavi).
Observera att sena hyresinbetalningar är tillräcklig grund för uppsägning då man brutit avtalet i sitt hyreskontrakt.
Det innebär att man kan bli uppsagd med omedelbar verkan eftersom hyresrätten då anses förverkad.

Autogiro

Tycker man att det är krångligt med avier kan vi även erbjuda autogiro.
Det innebär att vi går in och drar hyran direkt från ert bankkonto på förfallodagen.
Ni kan ansöka om autogiro genom att fylla i vår blankett här och skicka den till oss.
Adress återfinns på blanketten.

Top