Uppsägning & flytt

Uppsägning

Vi vill ha er uppsägning skriftligt med er underskrift!
Dock kan ni ringa eller maila om man inom några dagar kompletterar med en skriftlig uppsägning.
Blankett för uppsägning finns här. Den är bara att fylla i, skriva ut och skicka. Adress återfinns på blanketten.

Enligt hyreslagen är uppsägningstiden tre hela kalendermånader.
Det innebär att om en uppsägning sker 3 juli blir augusti-, september- och oktobermånad uppsägningstid och flytt sker då sista oktober.
Om önskemål finns kan vi försöka att hyra ut lägenheten snabbare, men vi kan aldrig garantera något.

Flytt

Bokning av tid för besiktning:
Dagtid vardagar, Sven: 0760-29 80 71

Vid in/utflyttning görs alltid en besiktning. Vid besiktningen kontrollerar vi:

– att man har återställt lägenheten i det skick den var när man flyttade in.
– att lägenheten är ordentligt flyttstädad.
– att all utrustning som tillhör lägenheten finns på plats, så som dörrar, badrumsskåp, persienner, hyllplan i garderober, gardinfästen, lamparmaturer samt hatthyllor mm. Vid saknad av lägenhetens utrustning debiteras den avflyttande hyresgästen.
– Vid en icke godkänd besiktning kommer en avgift för ombesiktning att tas ut av den utflyttande hyresgästen.

Ej sanktionerade förändringar måste återställas om hyresvärd så begär,exempelvis en fondvägg som vi inte gett tillåtelse till.
Observera att hyresgästen är strikt ersättningsskyldig för skador/förändringar på lägenheten, speciellt skador förorsakade av rökning och husdjur, dock aldrig normalt slitage.
Skador och vanvård som kan ha uppkommit debiteras liksom bristfällig städning. Ni kan läsa mer om städning och få tips i vår flyttguide.
Exempel på skador som vi debiterar: borrhål, förstörd parkett, hål i dörrar, tapetfläckar, brännmärken, skador från husdjur och rökning samt ej godkända ommålningar/renoveringar.

Top