Sophantering

Sophanteringen har stor inverkan på miljön och spelar en stor roll för allas trivsel.
Det är därför viktigt att alla hjälps åt att återvinna de stora mängder papper, glas, metall och plast som förbrukas eftersom våra naturresurser inte är outtömliga.
Det är allas skyldighet att inte slänga sopor som kan återvinnas. Vi ställer därför höga krav på våra hyresgäster att sortera rätt! Om alla hjälps åt och sophanteringen fungerar väl blir även boendet och miljön kring boendet bättre. Ni slipper överfulla sopkärl som luktar och drar till sig ohyra och kostnaderna för hanteringen håller en låg nivå och bidrar då inte till högre hyror.

Att tänka på angående sopsorteringen
Det är mycket viktigt att det bara finnas matrester och växtdelar i behållaren för komposterbart, med undantag för eventuellt lite hushållspapper och de bruna små papperspåsarna som avfallet skall samlas i. Dessa påsar ska vara lagom fyllda så att det går lätt att försluta påsen utan att det blir spill. Det är också viktigt att man försöker minimera vätskan i dessa sopor så att sopkärlen inte blir nerkladdade.
Tänk på att kattsand och blöjor absolut inte får slängas i komposterbart (de ska slängas i brännbart).
Extremt viktigt då KRAB, Kristianstads renhållning inte hämtar soporna annars, eftersom avfallet inte går att återvinna (det leder då till dyra straffavgifter för oss som vi måste ta in på något annat)

Det kan även vara bra att ni tänker på att paketera de hushållssopor ni slänger. Att man exempelvis viker ihop förpackningar mm så att soporna tar så liten plats som möjligt. Då slipper ni gå ut med soporna så ofta och det går inte åt lika många påsar. Det blir även lättare att transportera bort soporna.

Nedan har vi listat de sopor som är återvinningsbara, läs igenom det och se till att återvinna så mycket som möjligt av ert avfall.
Observera därmed att nedanstående listade avfall EJ får finnas bland de vanliga brännbara hushållssoporna!

Det mesta av detta avfall kan man lämna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens obemannade återvinningsstationer som brukar finnas i anslutning till mataffärerna. Det är därför smidigt att återvinna sitt avfall i samband med nya inköp.
Grovsopor och elektronikskrot måste man däremot lämna till kommunens bemannade återvinningscentraler.

Pappersförpackningar och papper (äggkartonger, pizzakartonger, toa-rullar, papperspåsar, reklam, tidningar mm) ska inte finnas bland de vanliga soporna då de kan återvinnas till nytt papper. Samma sak gäller för Wellpapp och stora kartonger.

 

 

Glas (glasburkar, glasflaskor mm) ska inte finnas bland de vanliga soporna då det kan återvinnas och bli glas på nytt.

 

 

 

Metallförpackningar (konservburkar, metallock mm) ska inte finnas bland de vanliga soporna, de kan återvinnas och användas igen.

 

 

Hårdplast/mjukplast (schampoflaskor, saftdunkar, ketchupflaskor, sirapsflaskor, plastpåsar, chipspåsar, frigolit i små mängder, skumplast mm) ska inte finnas bland de vanliga soporna då det kan återvinnas och användas igen.

 

 

Grovsopor (allt som inte är normala hushållssopor såsom möbler, köksgeråd, böcker, leksaker, kastruller mm) ska lämnas till kommunens återvinningscentral. Det får absolut inte slängas bland de vanliga soporna. Var och en måste ansvara för sina grovsopor.

 

 

Elektronikskräp/vitvaror (produkter med sladd och batteri, IT- och kontorsutrustning, TV, audio och video, el- och batteridrivna handverktyg, hushållsapparater) Allt detta måste lämnas till kommunens återvinningscentral. Där sorteras det och återvinns i den mån det går.

 

 

Batterier (lösa batterier, mobiltelefon-, leksaks-, apparatbatterier och knappceller) Dessa ska lämnas i speciella behållare eller på kommunens återvinningscentral. Där sorteras de för upparbetning och slutförvaring. Det är viktigt att dessa samlas in då de är miljöfarliga.

 

 

Glödlampor och lysrör ska lämnas till kommunens återvinningscentral där de kan behandlas så att de kan återvinnas.

 

 

Top